®KIJKWINKEL.COM let op de veiligheid van uw aankopen, lees daarom de onderstaande tekst aandachtig en gebruik deze vergaarde kennis bij al uw aankopen via webshops of winkels!

Wat zijn mijn rechten als ik een product koop in een Europees land?

Koopt u iets in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland?

Dan heeft u bepaalde rechten.

Het maakt daarbij niet uit of u iets in een winkel koopt of bijvoorbeeld via internet. Uw rechten en garanties staan in 2 Europese richtlijnen.

Kopen in een winkel

Recht op reparatie of vervanging

Termijnen voor garantie...

Uitzonderingen Europese richtlijn Koop en garantie onroerend goed, zoals huizen;zaken die gerechtelijk worden verkocht (bij executie);water, gas en elektriciteit in onverpakte vorm.

Kopen op afstand

Rechten en garanties kopen of afstand. De verkoper moet u voor de aankoop duidelijke, schriftelijke informatie geven. Over bijvoorbeeld de prijs (inclusief belastingen en eventuele bezorgkosten) en hoe de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst gebeurt.U ontvangt uw bestelling binnen 30 dagen. Behalve als u met de verkoper een andere termijn heeft afgesproken. Als een besteld product of bestelde dienst niet (meer) leverbaar is, moet de leverancier u dit laten weten. Eventuele (aan)betalingen moet u binnen 30 dagen terug krijgen. Behalve als u een vergelijkbare dienst of product van de leverancier krijgt.U heeft een herroepingsrecht. Dit betekent dat u minimaal 14 werkdagen de tijd heeft om zonder opgave van redenen de koop terug te draaien. De enige kosten die de leverancier daarvoor mag rekenen, zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het product. Heeft u al betaald? Dan moet de verkoper het bedrag binnen 30 dagen terug betalen.Uitzonderingen richtlijn Kopen op afstandsproducten die u koopt van een andere particulier; overeenkomsten voor financiële producten of diensten;reserveringen voor vervoer, accommodatie, restaurants en voorstellingen;overeenkomsten voor de bouw en de verkoop van onroerend goed;voedingsmiddelen, dranken of andere artikelen voor regelmatig huishoudelijk gebruik die u op uw huisadres of werkadres ontvangt;producten of diensten die u koopt op een veiling (bij opbod).

Documenten

Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?

Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Koopt u als particulier iets in een winkel in een EU-land? 

Dan gelden de rechten en garanties die in de Europese richtlijn Koop en garantie staan. Deze richtlijn geldt voor alle EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

In de richtlijn staat welke rechten en garanties u minimaal heeft bij een aankoop in een EU-land.

Daarnaast gelden in bepaalde landen nationale wetten en regels die u als consument nog verder beschermen.
U heeft recht op vervanging of reparatie van een product dat bij de aflevering al gebrekkig is.

Bijvoorbeeld als het product ongeschikt is voor normaal gebruik.

Reparatie of vervanging moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft. 

Kan dit niet?

Dan heeft u recht op vermindering van de koopprijs of beëindiging van de overeenkomst.

Dit staat in de Europese richtlijn Koop en garantie.
Gaat het product na langer dan een half jaar stuk?

Dan moet u bewijzen dat de oorzaak al bestond toen u het product kocht.

U heeft recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en garantie vallen. Wel moet u in sommige landen de klacht binnen 2 maanden na ontdekking bij de verkoper melden. Bovenop deze wettelijke regeling kan de verkoper u nog apart garantie aanbieden.

Deze garantie komt altijd bovenop de bescherming die de wet u biedt.
De richtlijn geldt niet voor de aankoop van:
In sommige landen gelden andere regels voor tweedehands goederen of voor op een veiling gekochte artikelen.
Rechten en garanties die u heeft bij aankoop in Europa gelden ook bij kopen op afstand.

Bijvoorbeeld via internet, de telefoon of een bestelbon in een krant of tijdschrift.

Uw rechten en garanties in zo'n geval staan in de Europese richtlijn Kopen op afstand.
In de richtlijn Kopen op afstand staan onder andere de volgende rechten en garanties:
De meeste producten en diensten vallen onder de regels uit de richtlijn Kopen op afstand.

De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn:
Als u iets per telefoon of online bestelt, koopt u op afstand.

U heeft dan recht op 14 dagen bedenktijd.

Vraag en antwoord...